Record:   Prev Next
書名 中囯社会发展观 = Chinese views on social development / 景天魁主编
出版項 昆明市 : 云南人民出版社, 1997[民86]
國際標準書號 7222022015
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  540.92 6012    在架上    30560300475537
 人文社會聯圖  C 541.43 6012 1997    在架上    30610010047728
 文哲所  541.43 8474    在架上    30580001371330
版本 第1版
說明 [6], 282面 ; 21公分
人民幣14.80元 (平裝)
系列 中囯社会发展丛书
主題 社會發展 -- 中國大陸 csht
Alt Author 景天魁 主編
Alt Title Chinese views on social development
Record:   Prev Next