Record:   Prev Next
書名 台灣歷史與文化 / 古鴻廷, 黃書林合編
出版項 台北縣板橋市 : 稻鄉出版社, 民88[1999]-
國際標準書號 9579628386 (v.1)
9579628564 (v.2)
9579628572 (v.3)
9579628718 (v.4)
9579628726 (v.5)
9867862139 (v.6)
9867862287 (v.7)
9867862538 (v.8)
9867862554 (v.9)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  927.32208 078  v.1    在架上    30550112061641
 近史所郭廷以圖書館  927.32208 078  v.2    在架上    30550111522593
 近史所郭廷以圖書館  927.32208 078  v.3    在架上    30550111522601
 民族所圖書館  677.207 4031  v.1    在架上    30520010814011
 民族所圖書館  677.207 4031  v.2    在架上    30520010814029
 民族所圖書館  677.207 4031  v.3    在架上    30520010814037
 民族所圖書館  677.207 4031  v.4    在架上    30520010859099
 民族所圖書館  677.207 4031  v.5    在架上    30520010859107
 民族所圖書館  677.207 4031  v.6    在架上    30520010894906
 民族所圖書館  677.207 4031  v.7    在架上    30520010915743

01-04-2007 已為 民族所圖書館 訂購 1 本.
版本 初版
說明 冊 : 圖, 表 ; 19公分
(平裝)
系列 東海大學通識教育中心專刊 ; 3, 5-6, 8-9, 14, 16, 19-20
附註 含參考書目
館藏: 第1-3輯. MH
館藏: 第1(民88第2刷)-9輯. ET
館藏: 第1-9輯. HS(TH)
館藏: v.1(民89年第3刷)-3,v.5-9. FSN
主題 臺灣 -- 歷史 -- 論文,講詞等 csht
臺灣 -- 文化 -- 論文,講詞等 csht
Alt Author 古鴻廷 編
黃書林 編
Alt Title 台灣歷史與文化論文集
Record:   Prev Next