Record:   Prev Next
作者 張大春 (1957-) 著
書名 城邦暴力團 / 張大春著
出版項 臺北市 : 時報文化, 1999-2000[民88-89]
國際標準書號 9571330434 (v.1)
9571330442 (v.2)
9571330760 (v.3)
9571330779 (v.4)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  v.1    尋找中    30580001493126
 文哲所  v.2    尋找中    30580001493134
 文哲所  v.3    尋找中    30580001493142
 文哲所  v.4    尋找中    30580001493159
 人社中心  857.9 1145  v.1    在架上    30560300268809
 人社中心  857.9 1145  v.2    在架上    30560300268817
 人社中心  857.9 1145  v.3    在架上    30560300268825
 人社中心  857.9 1145  v.4    在架上    30560300268833
版本 初版
說明 4冊 : 圖 ; 21公分
NT$799 (平裝)
系列 新人間叢書 ; 701-704
附註 英文題名: Gang of the city state
主題 武俠小說 csht
Alt Title Gang of the city state
Record:   Prev Next