Record:   Prev Next
作者 郎櫻 (1941-) 著
書名 福乐智慧与东西方文化 / 郎櫻著
出版項 乌鲁木齐市 : 新疆人民出版社, 1992[民81]
國際標準書號 7228019350
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 828.8 3484    在架上    30530104143680
 文哲所  839.87 844    在架上    30580001587588
版本 第1版
說明 4, 214面 ; 19公分
人民幣3.30元 (平裝)
附註 拼音题名: Fu le zhi hui yu dnog xi fang wen hua
主題 福樂智慧 -- 評論 csht
維吾爾族 -- 文學 csht
Alt Title Fu le zhi hui yu dnog xi fang wen hua
Record:   Prev Next