Record:   Prev Next
作者 馬克思 (Marx, Karl, 1818-1883) 著
書名 法兰西內战 / 马克思著
出版項 北京市 : 人民出版社, 1964[民53]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  742.257 M392/ 8636 1964  v.1    在架上    30580001949721
 文哲所  742.257 M392/ 8636 1964  v.2    在架上    30580001949739
 文哲所  742.257 M392/ 8636 1964  v.3    在架上    30580001949747
 文哲所  742.257 M392/ 8636 1964  v.4    在架上    30580001949754
版本 北京第1版
說明 4冊(302面) ; 28公分
人民幣2.30元 (平裝)
主題 社會主義 -- 法國 csht
Record:   Prev Next