Record:   Prev Next
作者 楊緒敏 (1953-) 著
書名 敏学斋史学探硏录 / 杨绪敏著
出版項 合肥 : 黃山书社, 2012
國際標準書號 9787546127705 (平裝) : 人民幣48.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  920.18 633    在架上    30550112736184
 文哲所  617 8669    在架上    30580003014623
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 920.17 6338.1    在架上    30530111173068
版本 第1版
說明 [6], 451面 ; 24公分
附註 拼音題名: Min xue zhai shi xue tan yan lu
主題 史學 -- 中國 csht
Alt Title Min xue zhai shi xue tan yan lu
Record:   Prev Next