Record:   Prev Next
作者 蔡登山 (1954-) 著
書名 临水照花人 : 『色.戒』中的郑苹如与张爱玲 / 蔡登山著
出版項 福州 : 福建教育出版社, 2015
國際標準書號 9787533467982 (精裝) : 人民幣35.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  848 8793(8)/ 8446    在架上    30580003313983
版本 第1版
說明 197面 : 圖, 像, 書影 ; 19公分
系列 叙旧文丛
敘舊文叢
附註 附錄: 陈霆锐笔下的郑苹如等4种
主題 張愛玲 (1921-1995) -- 學術思想 -- 文學 csht
張愛玲 (1921-1995) -- 傳記 csht
Alt Title 色戒中的鄭蘋如與張愛玲
拼音題名: Lin shui zhao hua ren Se Jie zhong de zheng pingru yu zhang ailing
Record:   Prev Next