Record:   Prev Next
作者 彭觀吉 (清) 纂
書名 禮記省度 / (清)彭觀吉纂
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所圖書館線裝書室  RB 8-1  v.1    館內使用    30580200268683
 文哲所圖書館線裝書室  RB 8-1  v.2    館內使用    30580200268691
 文哲所圖書館線裝書室  RB 8-1  v.3    館內使用    30580200268709
 文哲所圖書館線裝書室  RB 8-1  v.4    館內使用    30580200268717
版本 清乾隆己卯(24)年(1759)芸經堂刊本
說明 4冊 ; 26公分
(線裝)
Record:   Prev Next