Record:   Prev Next
書名 日英汉世界地名词典 / 霍郁华主編
出版項 北京 : 商務印书馆, 1994[民83]
國際標準書號 7100000548
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖參考書區  R 716.04 1044    館內使用    30600010145200
版本 第1版
說明 [1], 1816, [1]面 ; 19公分
人民幣50.60元 (精裝)
附註 拼音題名: Ri ying hàn shi jiè di ming ci diăn
Alt Author 霍郁華 主編
Alt Title Ri ying hàn shi jiè di ming ci diăn
世界地名詞典
Record:   Prev Next