Record:   Prev Next
書名 諮詢紀錄輯要 / 臺灣省立臺中圖書館編
出版項 臺中市 : 臺灣省立臺中圖書館, [民55]-
國際標準書號 9570058943(v.32)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 歐美所九一七淹水  023.99 4565  v.15    已報銷    30500700188850
 歐美所九一七淹水  023.99 4565  v.16    已報銷    30500700188843
 歐美所九一七淹水  023.99 4565  v.18    已報銷    30500700066585
 人文社會聯圖  023.6 9045  v.29    在架上    30600010015460
 人文社會聯圖  023.6 9045  v.30    在架上    30600010015478
 人文社會聯圖  023.6 9045  v.31    在架上    30600010046150
 人文社會聯圖  023.6 9045  v.32    在架上    30600010068345
 人文社會聯圖  023.6 9045  v.33    在架上    30600010073113
 人文社會聯圖  023.6 9045  v.35    在架上    30600010115278
 人文社會聯圖  023.6 9045  v.36    在架上    30600010132620

說明 年刊
{21635f}冊 ; 21公分
(平裝)
附註 館藏: 輯15,16,18. EAS
館藏: 輯29-33,35-36,39,41,42. HS(TH)
館藏: 輯1-17. MH
主題 圖書館 -- 參考服務 csht
Alt Author 臺灣省立臺中圖書館 編
Record:   Prev Next