Record:   Prev Next
作者 井上靖 (1907-1991) 著
書名 井上靖短篇集 / 井上靖著
出版項 東京都 : 岩波書店, 1998[民87]
國際標準書號 4000263013 (v.1)
4000263021 (v.2)
400026303x (v.3)
4000263048 (v.4)
4000263056 (v.5)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  861.478 5520  v.1    在架上    30600010228808
 人文社會聯圖  861.478 5520  v.2    在架上    30600010399104
 人文社會聯圖  861.478 5520  v.3    在架上    30600010399112
 人文社會聯圖  861.478 5520  v.4    在架上    30600010399120
 人文社會聯圖  861.478 5520  v.5    在架上    30600010399138
 人文社會聯圖  861.478 5520  v.6    在架上    30600010399146
說明 6冊 ; 23公分
附註 含参考書目
主題 井上靖 (1907-1991) -- 作品集 csht
Record:   Prev Next