Record:   Prev Next
書名 大阪帝國大學一覧
出版項 [大阪市 : 出版者不詳, 出版年不詳]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 臺史所檔案館  T1 243 16    館內使用    30600032150790(已移回國立臺灣圖書館)
 臺史所檔案館  T2 933 Fd6  1940    網路化文獻    30600030105762(已移回國立臺灣圖書館)
 臺史所檔案館  T2 933 Fd6  1941    網路化文獻    30600030105770(已移回國立臺灣圖書館)
說明 8, 558面 : 表 ; 19公分
(精裝)
附註 thycc
thycc(fsnB1)
Record:   Prev Next