Record:   Prev Next
作者 Dutch East Indies
書名 De Nederlandsch-Indische wetboeken benevens de grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden, en de belangrijkste in Nederlandsch-Indië geldende wetten, algemeene verordeningen en besluiten, met verwijzing naar de op elk artikel betrekking hebbende Nederlandsch-Indische, Nederlandsche en Fransche wetsbepalingen / uitgegeven door Mr. W. A. Engelbrecht ... bewerkt door Mr. E. M. L. Engelbrecht
出版項 Soerabaja : J. M. Chs. Nijland, 1917
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 臺史所檔案館  T2 1709 M2:2    館內使用    30600030143722(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
Record:   Prev Next