Record:   Prev Next
作者 Hekmeijer, F. C.
書名 Aanbestedingsreglement, zoomede ambtelijke voorschriften in acht te nemen bij de toepassing ...
出版項 Batavia, Weltevreden : G. Kolff, 1917
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 臺史所檔案館  T2 17208 M10:20    館內使用    30600030144134(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
Record:   Prev Next