Record:   Prev Next
作者 Hekmeijer, F. C.
書名 Algemeen loodsreglement zoomede de reglementen op den loodsdienst van tandjoengpriok (Batavia), soerabaja, tjilatjap, de emmahaven (Padang), palembang, de Aroe-Baai (Oostkust van Sumatra), de oostkust van Borneo ... / uitgegeven door Mr. F. C. Hekmeijer en K. H. Corporaal
出版項 Batavia, Weltevreden : G. Kolff, 1914
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 臺史所檔案館  T2 17208 M10:3    館內使用    30600030144258(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
說明 [77] p. ; 20 cm
系列 Wetten en verordeningen van Ned.-Indie. Uitgave hekimeijer en corporaal ; no. 5
附註 thlyy(fsnB1)
Alt Author Corporaal, K. H.
Record:   Prev Next