Record:   Prev Next
作者 Hekmeijer, F. C.
書名 Regeling van de gevolgen der verklaring in staat van oorlog of beleg van het gebied van Nederlandsch-indië of een gedeelte daavan en de regeling van het vrijwillig automobiel-korps op java en madoera, zoomede de bepalingen betreffende de keuring en registratie van paarden, automobielen en motorrijwielen / bewerkt door Mr. F. C. Hekmeijer
出版項 Batavia, Weltevreden : G. Kolff, 1914
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 臺史所檔案館  T2 17208 M10:6    館內使用    30600030144126(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
Record:   Prev Next