Library of Academia Sinica


  預約確認

申請中 Togten naar Borneo, van Jacob Brooke, thans gevestigd te Sarawak : en van britsche oorlogschepen, tot demping der zeerooverij / uitgegeven door den britschen scheepskapitein Hendrik Keppel ; vertaald en met ophelderingen en teregtwijzingen vermeerderd ; met platen en kaarten

申請中 Togten naar Borneo, van Jacob Brooke, thans gevestigd te Sarawak : en van britsche oorlogschepen, tot demping der zeerooverij / uitgegeven door den britschen scheepskapitein Hendrik Keppel ; vertaald en met ophelderingen en teregtwijzingen vermeerderd ; met platen en kaarten
請輸入以下訊息:
例如, 輸入"Jane Smith", 然後按 RETURN 鍵.
例如, 輸入 "A123456789", 然後按 RETURN 鍵.

重新查詢


本網站最佳瀏覽解析度為1024*768,建議使用IE7.0、FireFox2.0、Safari3.1.1、Opera9.27以上版本瀏覽器