Record:   Prev Next
作者 Roelfsema, H.R.
書名 Een Jaar in de molukken : persoonlijke ervaringen bij het vestigen eener cultuuronderneming / door H. R. Roelfsema
出版項 Haarlem : H. D. Tjeenk Willink & Zoon, 1917
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 臺史所檔案館  T2 777 Mf178    館內使用    30600030241799(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
說明 211 p. ; 18 cm
附註 thmichelle(fsnB1)
Record:   Prev Next