Record:   Prev Next
作者 Kemp, P. H. van der
書名 De quarantaine- en epidemie-voorschriften in Nederlandsch-Indië (Staatsblad 1892 nos. 44 en 45) : toegelicht uit de officieele bescheiden en getoetst aan de wetgeving in Nederland / door P. H. van der Kemp
出版項 Batavia : Landsdrukkerij, 1892
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 臺史所檔案館  T2 89708 M3    館內使用    30600030268461(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
Record:   Prev Next