Record:   Prev Next
書名 新史記 / 《新史記》雜誌社编
出版項 Deer Park, NY : 新史記雜誌社, 2013-
國際標準期刊編號 2167-0129
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  605 0250  no.12(2013)    在架上    30600610453582
 人文社會聯圖  605 0250  no.31(2016)    在架上    30600610453590
說明 冊 : 圖 ; 26公分
雙月刊
text txt rdacontent
unmediated n rdamedia
volume nc rdacarrier
總第12期(2013年)-
Lib. Has HS(TH) no.12(2013),no.31(2016)
附註 據總12期(2013年)著錄
主題 歷史 -- 期刊 csht
Alt Author 新史記雜誌社, 編輯
Alt Title 拼音題名: Xinshiji
Record:   Prev Next