Record:   Prev Next
作者 蔡依珊 著
書名 公公,狗和貓 : 懷約翰傳記 = ti VUVU katua Vatu katua ngiaw / 蔡依珊著
出版項 臺南市 : 臺灣基督長老教會臺灣教會公報社, 2016
國際標準書號 9789865637347 (精裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  249.941 9024 4421 2016    在架上    30610010403442
版本 初版
說明 303面, 圖版[8]面 : 部分彩圖, 地圖 ; 22公分
主題 懷約翰 (Whitehorn, John, 1925-) lcstt
基督教傳記 lcstt
Alt Title 公公狗和貓 : 懷約翰傳記
懷約翰傳記
ti VUVU katua Vatu katua ngiaw
Record:   Prev Next