Record:   Prev Next
作者 Shi, Yizheng, 1948-
書名 Chinese firms and technology in the reform era / Yizheng Shi
出版項 London ; New York : Routledge, 1998
國際標準書號 0415171415
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  HD3861.C6 S54 1998    在架上    30610020041661
 文哲所  553.55 S555    在架上    30580001211239
 亞太中心圖書室(暫置民族所)  HD3861.C6 S54 1998    在架上    30620020018049
 人社中心  HD3861.C6 S54 1998    在架上    30560400257603
Record:   Prev Next