Record:   Prev Next
作者 阮麗華 著
書名 网络广告及其影响硏究 / 阮丽华著
出版項 北京 : 中囯社会科学出版社, 2008
國際標準書號 9787500471844 (平裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  496.5 7114 2008    在架上    30650010015689
版本 第1版
說明 2, 233, [1]面 : 圖, 表 ; 21公分
附註 拼音題名: Wangluo guanggao jiqi yingxiang yanjiu
含參考書目
主題 網路行銷 csht
廣告 csht
Alt Title Wangluo guanggao jiqi yingxiang yanjiu
Record:   Prev Next