Record:   Prev Next
作者 姬雄華 著
書名 农村居民家庭人力资本投资型消费硏究 / 姬雄华著
出版項 北京 : 中囯社会科学出版社, 2008
國際標準書號 9787500472360 (平裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  431.4 4144 2008    在架上    30650010015713
版本 第1版
說明 7, 306面 : 表 ; 21公分
附註 國科會補助人文及社會科學研究圖書計畫(3206081)
拼音題名: Nongcun jvmin jiating renli ziben touzixing xiaofei yanjiu
主題 人力資源 csht
農村 csht
消費 csht
Alt Title Nongcun jvmin jiating renli ziben touzixing xiaofei yanjiu
Record:   Prev Next