Record:   Prev Next
作者 Keyder, Nur
書名 Para - banka sözlüğü / Nur Keyder
出版項 Yenişehir, Ankara : V Yayinlari, 1987
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA HG151 .K44 1987    在架上    30910020048009
Record:   Prev Next