Record:   Prev Next
書名 荊门古城纵橫 / 中共荊门市委宣传部编
出版項 上海市 : 学林出版社, 1984[民73]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  672.1/201 5447    在架上    30560300090211
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 928.1125 211-029    在架上    HPE0020327
版本 第1版
說明 5, 177面, 冠图版[8]面 : 图 ; 19公分
人民幣1.10元 (平裝)
附註 拼音题名: Jingmen gucheng zong heng
Alt Author 中共荊門市委宣傳部 編
Alt Title Jing men gu cheng zong heng
Record:   Prev Next