Record:   Prev Next
作者 蔣贊初 著
書名 南京史话 / 蒋赞初[著]
出版項 [南京市] : 江苏人民出版社, 1980[民69]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 672.19/101 4423    在架上    30520010399690
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 928.11 728.1    在架上    HPE0020319
 人社中心  672.1/101 4423    在架上    30560300090138
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 672.19/101.2 4423 1980    在架上    30910010566986
版本 第1版
說明 2, 235面, 冠圖版[6]面 : 圖, 圖版 ; 19公分
人民幣0.60元 (平裝)
附註 拼音題名: Nan jing shi hua
附錄: 南京史迹年表
主題 南京市 -- 歷史 csht
Alt Title Nan jing shi hua
Record:   Prev Next