Record:   Prev Next
書名 夏史初探 / 郑杰祥著
出版項 [郑州市] : 中州古籍出版社, 1988[民77]
國際標準書號 7534802091
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  621.3 8743    在架上    30560300634695
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 922.13 7414    在架上    HPE0314650
 文哲所  621.3 8434    在架上    30580000209978
版本 第1版
說明 6, 335面 : 图版, 图 ; 21公分
人民幣3.60元 (平裝)
附註 拼音题名: Xia shi chu tan
附录: 夏史史料摘抄
含探索夏文化论著目录(1931-1984)
主題 中國 -- 歷史 -- 夏(公元前2203-1766) csht
Alt Author 鄭傑祥 著
Alt Title Xia shi chu tan
Record:   Prev Next