Record:   Prev Next
書名 解放军将领传 / 解放军出版社编
出版項 北京 : 解放军出版社出版 : 新华书店北京发行所发行, 1984[民73]-
國際標準書號 7506502844 (v.7)
7506502836 (v.6)
7506508869 (v.9)
7506509385 (v.10)
7506510324 (v.11)
7506514370 (v.12)
7506526271 (v.14)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  988.38 631.2  v.1    在架上    MHC0066930
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  988.38 631.2  v.2    在架上    MHC0079881
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  988.38 631.2  v.3    在架上    MHC0082275
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  988.38 631.2  v.4    在架上    MHC0082276
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  988.38 631.2  v.5    在架上    MHC0100576
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  988.38 631.2  v.6    在架上    MHC0091194
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  988.38 631.2  v.7    在架上    MHC0088657
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  988.38 631.2  v.8    在架上    MHC0099504
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  988.38 631.2  v.9    在架上    MHC0092353
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  988.38 631.2  v.10    在架上    MHC0092354

版本 第1版
說明 册 : 像 ; 21公分
(平裝)
附註 館藏: 輯1-14. MH
Alt Author 解放軍出版社 編
星火燎原編輯部 編
Record:   Prev Next