Record:   Prev Next
作者 楊蔭溥 著
書名 民囯财政史 / 杨荫溥著
出版項 [北京市] : 中囯财政经济出版社, 1985[民74]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  340.9 633    在架上    MHC0080572
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 565.2 4643 1985    在架上    30910010568222
版本 第1版
說明 [3], 227面 : 表 ; 21公分
人民幣1.50元 (平裝)
附註 拼音題名: Min guo cai zheng shi
主題 財政 -- 中國 -- 歷史 -- 民國(1912-) csht
Alt Title Min guo cai zheng shi
Record:   Prev Next