Record:   Prev Next
書名 超越时空 : 媒介科技史论 / 陈燕主编 ; 赵藏赏等副主编
出版項 保定市 : 河北大学出版社, 2002[民91]
國際標準書號 7810288628
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  030.9 440.1    在架上    30550111812945
版本 第1版
說明 [4], 294面 : 表 ; 21公分
人民幣18.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Chao yue shi kong : mei jie ke ji shi lun
主題 大眾傳播 -- 歷史 csht
Alt Author 陳燕 主編
趙藏賞 副主編
Alt Title 媒介科技史論
Chao yue shi kong : mei jie ke ji shi lun
Record:   Prev Next