Record:   Prev Next
書名 海上旧闻 : 《星期五档案》选粹 / 穆端正主编
出版項 上海 : 上海辭書出版社, 2003[民92]
國際標準書號 7532611671
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  672.19/201.8 8844    在架上    30580001901474
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  033 821    在架上    30550112159221
版本 第1版
說明 4, 385面 : 图, 像 ; 21公分
人民幣25.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Hai shang jiu wen : xing qi wu dang an xuan cui
主題 上海市 -- 雜錄 csht
Alt Author 穆端正 主編
Alt Title 星期五檔案選粹
Hai shang jiu wen : xing qi wu dang an xuan cui
Record:   Prev Next