Record:   Prev Next
作者 蔡瑋 (1974-) 著
書名 新"新闻语体"研究 / 蔡玮著
出版項 上海 : 學林出版社, 2010
國際標準書號 9787807309222 (平裝) : 人民幣24.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  034 729    在架上    30550112449168
版本 第1版
說明 [10], 230面 ; 21公分
附註 拼音題名: Xin Xinwen yuti yanjiu
含參考書目
主題 編輯(新聞) csht
新聞學 -- 研究 csht
Alt Title 新新聞語體研究
Xin Xin wen yu ti yan jiu
Xin Xinwen yuti yanjiu
Record:   Prev Next