Record:   Prev Next
書名 一个囯家的十年记忆 : 新华社《新华视点》笔下的2000-2010 = China 10 years / 新华社囯內部编著 ; 万武义主编
出版項 西安 : 陝西师范大学出版社, 2010
國際標準書號 9787561353936 (平裝) : 人民幣48.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  033.7 576.1    在架上    30550112513401
版本 第1版
說明 [10], 440面 : 圖 ; 25公分
附註 拼音題名: Yi ge guo jia de shi nian ji yi
主題 新聞報導 lcstt
新聞 -- 中國 -- 作品集 csht
Alt Author 萬武義 (1952-) 主編
新華社 國際部 編著
Alt Title 新華社新華視點筆下的2000-2010
China 10 years
Yi ge guo jia de shi nian ji yi
Record:   Prev Next