Record:   Prev Next
作者 陸耀明 著
書名 基督教与西方市场经济的互动与互补 / 陆耀明著
出版項 上海 : 復旦大學出版社, 2009
國際標準書號 9787309066005 (平裝) : 人民幣25.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  247.08 438    在架上    30550112414717
版本 第1版
說明 [12], 405面 ; 21公分
附註 拼音題名: Jidujiao yu xifang shichangjingji de hudong yu hubu
主題 基督教 -- 經濟方面 csht
Alt Title Ji du jiao yu xi fang shi chang jing ji de hu dong yu hu bu
Jidujiao yu xifang shichangjingji de hudong yu hubu
Record:   Prev Next