Record:   Prev Next
書名 中囯话语 : 中囯社会科学报 : 对话(2009-2010) / 高翔主编
出版項 北京 : 人民出版社, 2010
國際標準書號 9787010090672 (平裝) : 人民幣48.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  307 338.2-2    在架上    30550112554157
版本 第1版
說明 [6], 441面 : 圖 ; 23公分
附註 拼音題名: Zhongguo hua yu : Zhongguo she hui ke xue bao dui hua (2009-2010)
主題 社會科學 -- 論文,講詞等 csht
Alt Author 高翔 (1963-) 主編
Alt Title 中國社會科學報 : 對話2009-2010
Zhongguo hua yu : Zhongguo she hui ke xue bao dui hua (2009-2010)
Record:   Prev Next