Record:   Prev Next
書名 人文研究与探索 / 孙逊主编 ; 严耀中, 凌珑副主编
出版項 上海 : 学林出版社, 2002[民91]
國際標準書號 7806682449
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  307 395    在架上    30550111789820
 文哲所  119.07 836    在架上    30580001701148
版本 第1版
說明 [4], 361面 ; 21公分
人民幣19.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Ren wen yan jiu yu tan suo
主題 人文科學 -- 論文,講詞等 csht
Alt Author 孫遜 主編
嚴耀中 副主編
凌瓏 副主編
Alt Title Ren wen yan jiu yu tan suo
Record:   Prev Next