Record:   Prev Next
作者 薩孟武 (1897-1984) 著
書名 中囯政治思想史 / 萨孟武著
出版項 北京 : 東方出版社, 2008
國際標準書號 9787506030083 (平裝) : 人民幣65.80元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  320.192 878    在架上    30550112418197
版本 第1版
說明 [23], 538面, 圖版[4]面 : 圖 ; 23公分
系列 民囯学朮经典. 中囯史系列
附註 拼音題名: Zhongguo zhengzhi sixiang shi
據1972年再版重新出版
含參考書目
主題 政治學 -- 中國 -- 歷史 csht
政治 -- 哲學,原理 -- 中國 csht
Alt Title Zhong guo zheng zhi si xiang shi
Zhongguo zhengzhi sixiang shi
Record:   Prev Next