Record:   Prev Next
作者 齊桂珍 著
書名 论中囯的"大政府"与"强政府" / 齐桂珍著
出版項 北京 : 社会科学文献出版社, 2011
國際標準書號 9787509724095 (平裝) : 人民幣69.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  323.07 665    在架上    30550112569791
版本 第1版
說明 [7], 356面 : 表 ; 24公分
附註 拼音題名: Lun Zhongguo de da zheng fu yu qiang zheng fu
主題 政府 -- 中國 csht
Alt Title 論中國的大政府與強政府
Lun Zhongguo de da zheng fu yu qiang zheng fu
Record:   Prev Next