Record:   Prev Next
作者 宋洪遠 著
書名 中囯农村经济分析和对策研究(2006-2012) / 宋洪远等著
出版項 北京市 : 中囯农业出版社, 2012
國際標準書號 9787109167605 (平裝) : 人民幣50.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  334.7 122    在架上    30550112704224
版本 第1版
說明 [4], 282面 : 圖, 表 ; 23公分
附註 拼音題名: Zhongguo nong cun jing ji fen xi he zheng ce yan jiu
主題 農業經濟 -- 中國 csht
Alt Title 中囯農村經濟分析和對策研究2006-2012
Zhongguo nong cun jing ji fen xi he zheng ce yan jiu
Record:   Prev Next