Record:   Prev Next
作者 李海平 (1973-) 著
書名 中国农村经济发展与金融体系建设问题研究 / 李海平着
出版項 北京 : 中囯农业出版社, 2011
國際標準書號 9787109156449 (平裝) : 人民幣29.80元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  334.7 161.11    在架上    30550112607211
版本 第1版
說明 [11], 227面 : 圖, 表 ; 24公分
附註 拼音題名: Zhongguo nong cun jing ji fa zhan yu jin rong ti xi jian she wen ti yan jiu
含參考書目
主題 農業經濟 -- 中國 csht
農業金融 -- 中國 csht
Alt Title Zhongguo nong cun jing ji fa zhan yu jin rong ti xi jian she wen ti yan jiu
Record:   Prev Next