MARC 主機 00000cam 2200000 i 4500 
001  ocm946700906 
008  170123s2015  cc a     000 0 chi d 
020  9787511880802|q(精裝) :|c人民幣40.00元 
040  AS|bchi|cAS|dMH|dHS 
100 1 董彦斌|e著 
245 10 现代法政的起源 1900-1919 /|c董彦斌著 
250  第1版 
260  北京 :|b法律出版社,|c2015 
300  4, 3, 239面 :|b圖 ;|c22公分 
490 1 天下 
520  本書主要討論了1900-
    1919年中國的法律與政治。全書由帝國、元年、北洋、五四四個版
    塊組成,
    收錄《司法改革中的法官級別》、《制憲的開啟》、《孫中山為什
    麼捍衛臨時約法》、《作為法律事件的五四》等文章。 
650 7 法律|2csht 
650 7 政治|2csht 
650 7 法制史|z中國|y清(1644-1912)|2csht 
650 7 法制史|z中國|y現代(1900-)|2csht 
830 0 天下 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  350.1 580.1    在架上    30550112940695
 人文社會聯圖  580.9276 4400 2015    在架上    30660010076847