Record:   Prev Next
作者 郭成偉 (1946-) 著
書名 思源集 : 郭成伟教授论文及著述选集 / 郭成伟著
出版項 北京市 : 中囯检察出版社, 2011
國際標準書號 9787510205637 (平裝) : 人民幣78.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  350.9207 427    在架上    30550112700933
版本 第1版
說明 3, 610面 ; 23公分
附註 拼音題名: Si yuan ji : Guo Chengwei jiao shou lun wen ji zhu shu xuan ji
主題 法制史 -- 中國 -- 論文,講詞等 csht
Alt Title 郭成偉教授論文及著述選集
Si yuan ji : Guo Chengwei jiao shou lun wen ji zhu shu xuan ji
Record:   Prev Next