Record:   Prev Next
作者 周偉 (1956-) 著
書名 宪法基本权利司法救济研究 / 周伟著
出版項 北京市 : 中囯人民公安大学出版社, 2003[民92]
國際標準書號 781087165X
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  351 219    在架上    30550111820005
版本 第1版
說明 [23], 305面 ; 21公分
人民幣32.00元 (平裝)
系列 宪政中囯论丛
附註 附录: 民事起诉书等12种
拼音题名: Xian fa ji ben quan li si fa jiu ji yan jiu
主題 憲法 csht
Alt Title Xian fa ji ben quan li si fa jiu ji yan jiu
Record:   Prev Next