Record:   Prev Next
作者 梁成意 著
書名 西方现代宪法的危机与中国宪法学的困境 / 梁成意著
出版項 北京 : 人民出版社, 2011
國際標準書號 9787010093536 (平裝) : 人民幣32.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  351 414    在架上    30550112543275
 人文社會聯圖  581 3350 2011    在架上    30660010044217
版本 第1版
說明 [7], 407面 ; 21公分
附註 拼音題名: Xifang xiandai xianfa de weiji yu zhongguo xianf axue de kunjng
含參考書目
館藏: 2011北京第1刷. HS(LW)
主題 憲法 -- 歐洲 csht
憲法 -- 中國 csht
Alt Title Xifang xiandai xianfa de weiji yu zhongguo xianf axue de kunjng
Record:   Prev Next