Record:   Prev Next
作者 侯惠勤 著
書名 新中囯意识形态史论 / 侯惠勤, 姜迎春, 吴波著
出版項 合肥 : 安徽人民, 2011
國際標準書號 9787212040635 (平裝) : 人民幣60.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  360.22 304    在架上    30550112621436
08-22-2012 已為 文哲所 訂購 1 本.
版本 第1版
說明 4, 360面 ; 24公分
附註 含參考書目
拼音題名: Xin Zhongguo yi shi xing tai shi lun
主題 社會意識 -- 中國 csht
意識型態 lcstt
Alt Author 姜迎春 著
吳波 著
Alt Title Xin Zhongguo yi shi xing tai shi lun
Record:   Prev Next