Record:   Prev Next
作者 閭小波 著
書名 中囯早期现代化中的传播媒介 / 闾小波著
出版項 上海市 : 三联书店上海分店, 1995[民84]
國際標準書號 7542608290
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館(施工中暫停借閱)  038.2 755    在架上    30550111266464
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 361.62 7555    到期 02-07-23    30530000381210
版本 第1版
說明 [15], 264面 : 表 ; 21公分
人民幣16.80元 (平裝)
附註 拼音题名: Zhong guo zao qi xian dai hua zhong de chuan bom mei jie
含參考书目
主題 大眾傳播 -- 中國 csht
Alt Title Zhong guo zao qi xian dai hua zhong de chuan bom mei jie
Record:   Prev Next