Record:   Prev Next
作者 張曉軍 著
書名 近代国人对西方体育认识的嬗变(1840-1937) / 张晓军著
出版項 长春 : 东北师范大学出版社, 2015
國際標準書號 9787568103183 (平裝) : 人民幣43.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 377.9 4485    在架上    30530110982501
 近史所郭廷以圖書館  377.9 448 2015    在架上    30550112965106
版本 第2版
說明 [9], 220面 : 表 ; 23公分
附註 拼音題名: Jindai guoren dui xifang tiyu renshi de shanbian
含參考書目
主題 體育 csht
Alt Title Jindai guoren dui xifang tiyu renshi de shanbian
Record:   Prev Next