Record:   Prev Next
作者 金榮華 (1936-) 著
書名 金門民間故事集 / 金榮華著
出版項 金門縣 : 金門社教館, 民86[1997]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  399.5231 210    在架上    30550111376305
 民族所圖書館  539.5231 8094 1997    在架上    30520010716968
 人文社會聯圖  539.5232 8094-3    在架上    30600010303072
 文哲所  539.5231 8666    在架上    30580001579791
版本 初版
說明 (平裝)
[24], 264面 : 圖版, 表 ; 21公分
附註 附錄: 1,金門民間故事擬補三則;2,金門「七尺無露水」故事的各種傳說和原有脈絡之探測
主題 民間傳說 -- 金門縣(福建省) csht
Record:   Prev Next