Record:   Prev Next
書名 科学技朮与世纪之交的中囯 / 孙小礼主编
出版項 北京市 : 人民出版社, 1997[民86]
國際標準書號 7010025835
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  300 8343    在架上    30580001063457
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  501 395-2    在架上    30550111956908
版本 第1版
說明 人民幣28.00元 (平裝)
5, 552面 : 表 ; 21公分
附註 拼音題名: Kexue jishu yu shijizhijiao de zhongguo
含参考书目
主題 科學 -- 中國 csht
技術 -- 中國 csht
Alt Author 孫小禮 主編
Alt Title Kexue jishu yu shijizhijiao de zhongguo
Record:   Prev Next